Waarom een project langer duurt dan gepland


Mensen met macht zijn slechte planners. Hun hersens raken in de waar als ze een inschatting moeten maken, blijkt uit onderzoek.

Waarom is de Noord-Zuid-Lijn vijf jaar te laat en zes keer te duur? Waarom is de A4 nog altijd niet verlengd? Dat komt omdat politici macht hebben. En macht zorgt voor een fout inschattingsvermogen.

Dat blijkt uit onderzoek dat deze maand wordt gepubliceerd in het Journal of Experimental Social Psychology.

Volgens het onderzoek zijn mensen met macht optimistischer en minder accuraat in het voorspellen van de doorlooptijd van projecten dan anderen.

'Wanneer moet die metrolijn af zijn?'
'Wanneer moet die metrolijn af zijn?'

Tijd is een cruciale factor in het dagelijks leven van mensen. Of het leraren, beleidsmakers of ingenieurs zijn, mensen maken routinematig plannen om hun werk uit te voeren. Daarbij hoort een inschatting van de tijd die nodig is om taken te volbrengen.

Mensen onderschatten vaak de tijd die nodig is voor hun werk. Deze vertekening staat bekend als de ‘planning drogreden’ en vloeit voort uit een te nauwe focus op de beoogde doel. Hoe meer mensen richten zich op wat ze willen bereiken, hoe meer ze de neiging hebben om belemmeringen te onderschatten.

Als gevolg hiervan zijn tijd voorspellingen vaak onnauwkeurig en te optimistisch. Machtige mensen hebben daar nog veel meer last van dan werknemers in huis-tuin-en-keuken beroepen.

De onderzoekers lieten mensen uit alle geledingen van de ambtenarij en het bedrijfsleven een taak uitvoeren en van tevoren een inschatting maken hoe lang die taak zou duren. Hoe hoger de proefpersoon, hoe slechter met name die inschatting werd.

Dat komt volgens de onderzoekers niet zozeer omdat mensen met macht meer vertrouwen hebben in hun capaciteiten of dat ze dingen zien door een roze bril. Machtige mensen hebben vaker last van ’tunnelvisie’, ze zijn zeer gericht op één doel, bijvoorbeeld het aanleggen van een metro. Daardoor zien ze obstakels niet, zoals omvallende huizen.

Ook zouden machtige mensen vaker last hebben van vooroordelen, ze denken bijvoorbeeld dat ambtenaren die beren op de weg zien te voorzichtig zijn.