Vogelzang is primitieve taal


Vogels gebruiken hun prachtige zang als communicatie. Zo kunnen ze eenvoudige boodschappen overbrengen naar soortgenoten. Volgens Nederlandse onderzoekers kun je het zelfs taal noemen.

Hoe langer hoe meer komen we er achter dat dieren eigenschappen hebben die we ooit als typisch menselijk zagen. Apen zijn onzeker, schapen blijken best wel slim. En nu blijken vogels ook nog eens te ‘praten’.

Een Myiagra inquieta: praatjesmaker? Foto Fir0002 Flagstaff Photos. GNU licentie.

Althans, dat beweren biologen en taalkundigen geleid door Johan Bolhuis van de Universiteit Utrecht. Volgens hen kan vogelzang worden gezien als een eenvoudigere vorm van onze taal. Ze schrijven hun bevindingen in het vaktijdschrift Trends in Cognitive Sciences.

Eerder toonden Utrechtse onderzoekers al aan dat de manier waarop zangvogels hun liedjes leren veel lijkt op hoe kleine kinderen leren praten. In beide gevallen vindt het leren plaats in de vroege jeugd, en ontstaat de zang of spraak pas na veel oefenen. Ook wordt bij beide leerprocessen een ander hersengebied aangesproken dan bij het praten en zingen zelf.

Nieuw is dat de Nederlandse onderzoekers, samen met collega’s uit de VS, Japan en Duitsland vogelzang voor het eerst taalkundig hebben onderzocht. Ze komen tot de conclusie dat het een primitieve vorm van taal is. Het grote verschil tussen vogelzang en taal is dat vogels de onderdelen van hun liedjes niet op allerlei manieren kunnen combineren zoals wij dat met woorden doen. Daardoor hebben liedjes een beperkte betekenis en zeggingskracht die niet kan tippen aan de rijkdom van onze taal. Eigenlijk kunnen ze met hun zang alleen maar vrouwtjes aantrekken en andere mannetjes afschrikken.

Mensen hebben een enorme culturele ontwikkeling doorgemaakt, waardoor ze door woorden te combineren op een hoogstaande manier met elkaar kunnen communiceren. Voor vogels is daar nog een paar miljoen jaar evolutie voor nodig.

Follow Faqtman on Twitter