Knutselen met antimaterie


In een Zwitsers laboratorium zijn onderzoekers er voor het eerst in geslaagd om antimaterie te maken. Een doorbraak.

Antimaterie is er, weten natuurkundigen al enkele decennia. Elk deeltje in ons universum heeft een antideeltje. Daarvan zijn een aantal fysische eigenschappen dezelfde, maar andere eigenschappen, zoals waaronder de elektrische lading, precies het omgekeerde. Deze antideeltjes worden samen antimaterie genoemd.

Zullen we ooit in staat zijn om antimaterie te gebruiken als energiebron, zoals hier in de serie Star Trek?

Het vangen, hebben of anderszins de beschikking hebben over antideeltjes was tot nu toe nog nooit gelukt. De European Organization for Nuclear Research (Cern, vooral bekend van de grote deeltjesversneller) nabij het Zwitserse Genève is het gelukt om voor het eerst 38 moleculen ‘antiwaterstof’ te maken.

Dat is overigens niet ongevaarlijk, zodra een deeltje en een antideeltje elkaar tegenkomen, vernietigen ze elkaar. Daarbij komt een grote hoeveelheid energie vrij. De 38 moleculen bevatten genoeg voor een kleine explosie. Om die reden wordt antimaterie in science fiction vaak voorgesteld als een krachtbron, zoals de hyper drive van Star Trek.

De moleculen kunnen we trouwens niet in een potje stoppen en bewonderen. Ze bestonden slechts een zesde van een seconde. Dat is een hele prestatie, vorige pogingen om antimaterie te maken mislukten omdat de antideeltjes vergingen op het moment dat ze werden gemaakt.

Follow Faqtman on Twitter