Weg zuivert de lucht


Straten en snelwegen kunnen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het milieu. Als ze maar worden gebouwd van luchtzuiverend beton.

Sommige dingen klinken te mooi om waar te zijn. Zoals een straat die de lucht erboven schoner maakt. Iedere keer dat een auto voorbij rijdt, haalt de weg zelf schadelijke uitlaatgassen uit de lucht. Toch is dat precies wat ze aan de Technische Universiteit Eindhoven hebben uitgevonden; daar is luchtzuiverend beton ontwikkeld.

In de uitlaatgassen van auto’s zitten stikstofoxides (NOx), die zure regen en smog veroorzaken. Het luchtzuiverend beton bevat titaandioxide, een fotokatalytisch materiaal, dat de stikstofoxides uit de lucht haalt en met behulp van zonlicht omzet in het minder schadelijke nitraat. Het nitraat spoelt vervolgens met regen weg. Dit straatoppervlak brengt de concentratie NOx met 25 tot 45 procent omlaag. Er zit zelfs nog een extra voordeel aan de stenen: ze breken algen en het straatvuil af, waardoor ze altijd schoon blijven.

Hoe meer wegen, hoe schoner de lucht?
Hoe meer wegen, hoe schoner de lucht?

Deze bestrating is getest in de gemeente Hengelo. Daar is afgelopen najaar de drukke Castorweg heringericht. Als onderdeel daarvan is zo’n duizend vierkante meter weg voorzien van luchtzuiverende betonsteen. Ter vergelijking is een andere strook van duizend vierkante meter belegd met normale stenen.

Onderzoekers van de TU/e hebben dit voorjaar drie dagen luchtmetingen gedaan aan de Castorweg, tussen een halve meter en anderhalve meter hoogte. Boven het stuk met luchtzuiverende steen bleek het NOx-gehalte 25 tot 45 procent lager dan boven het stuk met gewone stenen. In het laboratorium was al aangetoond dat de betonstenen luchtzuiverend werken.

Er zijn tal van toepassingsmogelijkheden, vooral op plaatsen waar nu de maximale NOx-concentraties overschreden worden. De betonsteen voor de proef is gemaakt door stenenproducent Struyk Verwo Infra en kan al besteld worden. Voor wegen waar asfalt gewenst is, kan het luchtzuiverende beton gemengd worden met open asfalt, vertelt Brouwers. Verder kan het toegepast worden in zelfreinigende en luchtzuiverende gevels.

Veel duurder wordt een weg niet door de toepassing van luchtzuiverend beton. De steen is weliswaar vijftig procent duurder dan normale betonsteen, maar de totale aanlegkosten zijn maar tien procent hoger.

Beeld: Iwan Gabovich.