Vreemd voertuig boven China


Afgelopen woensdag vloog er een onbekend voertuig boven China . ‘Amerikanen’ denken sommige experts, ‘Chinezen’, zeggen anderen.

Wie afgelopen woensdagavond naar Xiaoshan Airport in Hangzhou (China) vloog, heeft een flinke vertraging opgelopen. Rond acht uur ’s avonds is het hele luchtruim rond Hangzhou gesloten vanwege de waarneming van een ongeïdentificeerd vliegend object. Talloze Chinezen hebben het voertuig, dat een flinke vuurbal uitstootte, in de lucht gefotografeerd. Maar wat was het?

Een ooggetuige nam deze foto van het voertuig. Duidelijk zijn lampen aan de zijkant te zien.
Een ooggetuige nam deze foto van het voertuig. Duidelijk zijn lampen aan de zijkant te zien.
Op deze foto is goed te zien hoe groot de steekvlam achter het voertuig was.
Op deze foto is goed te zien hoe groot de steekvlam achter het voertuig was.

Aanvankelijk werd gedacht dat het ging om een weerballon of een privévliegtuig dat geen toestemming had gevraagd voor een vlucht. Maar vandaag hebben de Chinese autoriteiten meegedeeld dat ze weten wat het is, maar daar niets over kunnen zeggen vanwege een ‘militaire connectie’. Verschillende experts hebben op de Chinese televisie verklaard dat het gaat om resten van een Amerikaanse ballistische raket die is opgebrand boven China. Anderen geloven dat het object uit China zelf komt, geheim is, en per ongeluk boven dichtbevolkt gebied terecht is gekomen.