San Francisco: toch geen Robocop


Robots zullen toch niet worden ingezet als politieagent in San Francisco. Slechts enkele dagen na de aankondiging van nieuw beleid om gewapende robots in te zetten heeft de politie een ommezwaai gemaakt. De politie heeft dergelijke technologie overwogen om gewelddadige, gewapende of gevaarlijke verdachten aan te spreken, uit te schakelen of te desoriƫnteren zonder de levens van agenten te wagen.

Maar op de stadstoezichthouders stemden tegen, zodat de kwestie nu voor verdere besprekingen naar een commissie van de gemeenteraad wordt teruggestuurd. Als zij wel groen licht geven, zou het plan opnieuw kunnen opduiken, maar gezien de publieke verontwaardiging lijkt dat niet waarschijnlijk.

Het stadsbestuur stemde vorige week nog voor het gebruik van dodelijke robots in extreme omstandigheden. Maar media en burgers kwamen in verzet, en claimden dat het leek op het scenario van een dystopische sciencefictionfilm als Robocop of Terminator.

Hoewel robottechnologie voor de politiemachten van de wereld steeds breder beschikbaar is, gebruiken slechts weinig corpsen de mogelijkheid om gemechaniseerde hulp in te zetten. Alleen bij het onschadelijk maken van bommen gaan robots vaak voorop.