Plastic uit tuinafval


Plastic hoeft niet meer uit aardolie te worden gemaakt. Biomassa kan als basis dienen voor onder andere plastics, medicijnen en verf. Dat procedé is ontwikkeld door scheikundigen van de Universiteit Utrecht, die het onderzoek deze week publiceren in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Het proces levert precies dezelfde producten, maar dan gemaakt uit snoeiafval in plaats van schadelijke aardolie.

Vrijwel alle chemische producten, uiteenlopend van antivries en medicijnen tot en met plastic en verf, worden momenteel gemaakt uit aardolie. Het is al langer mogelijk om producten van dezelfde kwaliteit grotendeels uit biomassa te maken. ‘Er waren tot nu toe echter te veel productiestappen nodig, waardoor die techniek te inefficiënt en kostbaar was om op grote schaal gebruikt te worden’, aldus hoogleraar Krijn de Jong van de Universiteit Utrecht.

Na het op hoge temperatuur omzetten van de biomassa in gas, wordt het met de katalysator nu mogelijk om in slechts één stap bruikbare bouwstenen te maken voor plastics en andere stoffen. De nieuwe katalysator is ontwikkeld door Utrechtse chemici in samenwerking met Dow Benelux en de TU Delft. ‘Ondanks het gebruik van biomassa als grondstof blijven de eigenschappen van deze producten hetzelfde. De bioplastics zijn niet te onderscheiden van gewone plastics.’

De Utrechtse onderzoekers gaan in samenwerking met Dow Benelux de katalysator verder ontwikkelen. Mogelijk verschijnen hierdoor al binnen enkele jaren producten die met deze techniek zijn gemaakt. ‘Met het aankomende olietekort is het voor de industrie erg aantrekkelijk om over te kunnen stappen op een duurzame grondstof”, aldus De Jong. ‘Een groot voordeel hierbij is dat deze duurzame grondstof niet met de voedselvoorziening concurreert, aangezien alleen houtachtige biomassa wordt gebruikt, zoals takken, stengels van planten en snoeiafval.’

Foto: ImGz

Follow Faqtman on Twitter