Op papieren boot over zee


Precies veertig jaar geleden begon een Noorse wetenschapper aan een tocht over de Atlantische Oceaan. Op een papieren boot.

Wanneer maakten mensen de eerste tocht over de Atlantische Oceaan? Vraag het de man op de straat en je krijgt als antwoord waarschijnlijk dat Columbus in 1492 als eerste de grote plas overstak. Maar is dat wel zo? De Noorse aardrijkskundige Thor Heyerdahl had altijd zijn twijfels. Volgens hem hebben mensen al eeuwen eerder de oceanen bevaren en zo elkaar beïnvloed.

Om zijn stelling te bewijzen, wilde Heyerdahl zélf de oceaan oversteken op een primitieve boot. Hij liet door Zuid-Amerikaanse indianen een boot bouwen van papyrus en begon daarmee op 17 mei 1970 in Marokko de oversteek. Op 12 juli kwam hij aan op het Caribische eiland Barbados.

De boot van Heyerdahl, de Ra II.
De boot van Heyerdahl, de Ra II.

Wat Heyerdahl bewees, is dat het met eenvoudige middelen mogelijk is om oceanen over te steken.

Wetenschappers waren echter sceptisch over de expeditie van Heyerdahl. Dat het mogelijk was voor mensen van voor onze jaartelling om de planeet rond te varen betekent nog niet dat het ook gebeurde. De expeditie met de papieren deuk maakte dan ook weinig indruk in academische kringen. Maar voor het grote publiek was Heyerdahl een held. Een film over zijn reis werd een wereldhit en inspireerde een nieuwe manier van denken over de geschiedenis.

ra 2

In de film laat Heyerdahl bovendien zien hoeveel plastic troep en olie er midden op de oceaan drijft. Dat was tot dat moment nog weinig mensen opgevallen, omdat het dek van de meeste transatlantische schepen meters boven de waterlijn uittorent. Heyerdahl zat maar een paar centimeter van de golven. De Noor stierf in 2002 in Italië.