De levende laser


Harvard heeft een laser uit een menselijke cel geproduceerd. Kunnen we onszelf beter leren kennen.

De onderzoekers modificeerden menselijke niercellen om groen fluorescent proteïne (GFP) te verkrijgen. Ze konden dit eiwit, dat ook kwallen lichtgevend maakt, als lasermedium gebruiken om licht van buitenaf te versterken.

Ze plaatsten de cel tussen twee minuscuul kleine spiegels (de afstand tussen de twee spiegels was 20 micrometer) die het licht moesten focussen en lieten er blauw licht op vallen.

Een groene laser zoals deze kan nu ook uit menselijke cellen gemaakt worden. Foto: Hans Splinter

Het gevolg was een waarneembare groene laserstraal. Het ging slechts om een kleine en zeer zwakke straal in vergelijking met lasers uit synthetisch materiaal, maar deze was helderder dan het licht dat van kwallen komt.

Het belang van het onderzoek is dat er voor het eerst een laser uit biologisch materiaal is geproduceerd, terwijl het licht eerst altijd met behulp van synthetische stoffen versterkt werd. Het licht van een levende laser heeft een uniek patroon en kan in de toekomst wellicht gebruikt worden om cellen te bestuderen.

De onderzoekers hopen dan ook voorzichtig op een toekomstig geneeskundig nut voor de levende laser, maar het lijkt vooralsnog niet haalbaar om de laser ook binnen een levend organisme te laten werken.

Bron foto: Flickr