Mobiele telefoons en kanker: meer verwarring


De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft een rapport uitgebracht waarin mobiele telefoons worden gelinkt aan kanker. Hoe zit dat precies?

Op de redactie van Faqt kwamen na het uitkomen van het rapport verschillende mailtjes binnen van mensen die zich zorgen maken. Ook zaten er twee ‘zie je wel’ berichten in de inbox. Reden voor ons om het oorspronkelijke rapport eens goed door te ploegen.

Wat opvalt is dat de WHO niet zegt dat je van mobiel bellen kanker krijgt – een subtiel verschil met wat sommige media berichten. Ze geven alleen aan dat het niet 100 procent zeker is dat je er geen kanker van krijgt. De opstellers van het rapport, het International Agency for Research on Cancer (IARC), hebben zelf geen nieuw onderzoek gedaan. Ze hebben wel alle onderzoeken van de laatste jaren tegen het licht gehouden.

Op grond van al die onderzoeken komt het IARC tot de conclusie dat er ‘beperkt’ bewijs is voor een link tussen mobiele telefoons en hersenkanker. Bewijs voor een link met andere types kanker is ‘onvoldoende’. Er is volgens het rapport geen enkel bewijs voor een link tussen andere types straling (waaronder televisie, magnetron en radar) en kanker.

De overgrote meerderheid van alle onderzoeken naar mobiel bellen en kanker wijzen uit dat er geen link is tussen de twee. Een langdurig Europees onderzoek toont aan dat er ondanks een grote toename van mobiele telefoons juist een lichte afname van het aantal mensen met hersenkanker is waar te nemen.

Natuurkundig onderzoek wijst bovendien uit dat de straling van mobiele telefoons veel te zwak is om cellen aan te tasten. Tenzij je vastgebonden bent aan een GSM-zendmast, kun je niet de dosis straling binnen krijgen die nodig is voor het ontstaan van kankercellen, zo blijkt uit onderzoek.

Vanwaar dan toch de conclusie dat een link tussen kanker en mobiel bellen niet uit te sluiten is? De opstellers van het rapport lijken vooral voorzichtig te willen zijn. Bij de presentatie van het rapport meldde Christopher Wild, directeur van het IARC, dat het feit dat zo veel mensen mobiele telefoons gebruiken betekent dat we niet voorzichtig genoeg kunnen zijn. Hij stelt voor om de ‘langdurige gevolgen’ voor mensen die ‘zeer veel bellen’ in de gaten te houden.

Jonathan Samet, lid van de onderzoekscommissie, belt op zijn mobieltje vlak voor de persconferentie.
Conclusie: we kunnen gewoon blijven bellen. Dat deden leden van de onderzoekscommissie vlak voor de persconferentie ook bijna allemaal.

Follow Faqtman on Twitter