Mens grootste stofmaker


Mensen veroorzaken een veel groter deel van het fijn stof in de lucht dan gedacht.

Dat blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en TNO.

Fijn stof (PM10) bestaat gemiddeld voor 75 tot 80 procent uit door menselijk handelen gevormde bestanddelen, 25 procent meer dan gedacht. De fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) is zelfs voor 85 tot 90 procent afkomstig van de mens, 20 procent meer dan gedacht.

dreamstime_14598028

De bijdrage aan de vorming van fijn stof in de lucht door ammoniak, zwaveloxiden, stikstofoxiden en vluchtige koolstofverbindingen werd naar nu blijkt onderschat. Maatregelen gericht op het terugdringen van deze emissies zijn daarom mogelijk effectiever dan verondersteld om de concentraties fijn stof te verlagen.

Zeezout blijkt daarentegen een kleinere bijdrage te leveren aan het fijn stof in de lucht. Zeezoutdeeltjes zijn van natuurlijke oorsprong. EU-lidstaten als Nederland maken daarom gebruik van de zogenaamde ‘zeezoutaftrek’ als ze gaan toetsen of de lucht aan de Europese normen voor fijn stof voldoet. De huidige zeezoutaftrek blijkt nu hoger dan de daadwerkelijke bijdrage van zeezout.

Beeld © Gunnar3000 | Dreamstime.com