Hoe VW de boel belazerde


VW

VW en mogelijk andere automerken sjoemelen met de emissiewaarden van hun auto’s. Maar hoe doen ze dat en waarom is het belangrijk?

Vooral stikstofoxiden zijn schadelijk voor de mens. Deze groep stoffen irriteert de slijmvliezen van de luchtwegen en de ogen. We moeten er van hoesten en langdurige blootstelling kan oogproblemen veroorzaken. Op lange termijn zorgt inademing van deze stoffen voor een verhoging van het risico op hart- en vaatziekten, zoals een beroerte.

Nieuwe dieselauto’s mogen niet meer dan 80 milligram stikstofoxiden per kilometer uitstoten. Die beperking wordt bereikt door middel van een katalysator. Daarin zit een ureumoplossing, die de stikstofoxiden bindt. Die oplossing moet regelmatig worden aangevuld in de garage. Dat kost tijd en geld. Hier speelt VW een gemeen spelletje. De ureum katalysator wordt alleen geactiveerd als de uitlaat-test wordt gedaan.

De stikstofoxide-uitstoot van dieselvoertuigen wordt bepaald met een test die de European Driving Cycle (EFZ) heet. Deze test wordt al een tijd heftig bekritiseerd omdat hij weinig met de praktijk te maken zou hebben. Bij een test onder normale omstandigheden bleken 22 van de 32 onderzochte auto’s niet aan de richtlijnen te voldoen, hoewel ze allemaal voor de EFZ waren geslaagd.

Het is niet het enige aspect waarbij het milieubeleid niet werkt. In heel Europa is de regel dat de stikstofoxide vervuiling op één plaats niet meer dan 40 microgram per kubieke meter mag overschrijden. Een waarde die vrijwel continu wordt overschreden in de grote steden. Vooral in de herfst en winter.

Een probleem waar door VW en andere automerken wel is aangepakt, is de uitstoot van roet of fijnstof door dieselmotoren. Volgens de Euro 6-norm is 4,5 milligram deeltjes per kilogram uitstoot toegestaan. Nieuwe voertuigen blijven daar aanzienlijk onder. Maar oudere dieselauto’s zonder filters zitten er vaak fors boven, vooral bij het accelereren. Deze deeltjes dalen niet, maar zweven in de lucht, komen in de luchtwegen en veroorzaken kanker. Jaarlijks sterven 3,3 miljoen mensen aan de gevolgen van fijnstof. Remedie zou een grootschalig rijverbod voor oudere diesels zijn. Maar dat lijken beleidsmakers niet te willen.