Handschoen laat dove praten


dovenhandschoen

Gebarentaal is een prima oplossing voor dove en slechthorende mensen om toch te kunnen communiceren. Alleen jammer dat zo weinig mensen deze taal beheersen en dat de gebaren van land tot land verschillen. Daar kan nu een einde aan komen, dankzij een handschoen. Het is een uitvinding van de University of California (VS) en kan de communicatie van een geïsoleerde groep mensen radicaal veranderen.

In de vingers van de handschoen zitten namelijk zeer gevoelige sensoren verwerkt. Als de drager in gebarentaal iets zegt, dan pikken zij de bewegingen op en zetten die via een processor om in gesproken taal. Die wordt via een app op een smartphone geproduceerd. Zo kan de dove hele zinnen uitspreken en worden begrepen zonder dat zijn gesprekspartner gebarentaal begrijpt.

Zeer gunstig is de lage prijs van de handschoen. Er zit voor 100 dollar aan materiaal in. Als deze dingen op grote schaal worden geproduceerd, kan de prijs nog veel verder omlaag. Zo ver is het echter nog niet, de wetenschappers die de handschoen hebben gemaakt, willen dit communicatiemiddel de komende maanden nog verder perfectioneren. Ook zal worden geëxperimenteerd om te zien hoe lang de handschoen kan blijven werken zonder opnieuw te worden gekalibreerd.

De vinding staat nog in de kinderschoenen, schrijven de ontwikkelaars in het academische vakblad PlosOne. Taal zit vol subtiliteiten, het computertje dat de handschoen uitleest moet daar nog aan wennen. Toch zien ze een grote toekomst voor de handschoen. Niet alleen bij doven, maar ook voor het trainen van mensen die fijne werkjes moeten doen, zoals chirurgen en horlogemakers. Die kunnen met de handschoen aan oefenen en later zien wat ze goed en fout hebben gedaan.