Franse reactors niet veilig genoeg


Kerncentrales moeten tegen allerlei calamiteiten kunnen. Overstromingen, aardbevingen en terroristen met wapens. Maar de ramp bij Fukusima leert dat meerdere rampen tegelijkertijd voor grote problemen kunnen zorgen, zelfs bij veilig geachte reactoren. Daarom heeft de Franse regering een onderzoek gelast naar de veiligheid van de eigen kerncentrales.

De Franse kerncentrale bij Fessenheim, een van de oudste centrales. Foto: Florival fr.

De conclusie is dat die niet veilig genoeg zijn. Een ramp à la Fukushima (zware aardbeving gevolgd door een vloedgolf) zou geen enkele Franse centrale zonder kleerscheuren doorstaan. Dat staat in een 500 pagina’s tellend boekwerk dat een onderzoekscommissie deze week heeft aangeboden aan de regering.

Net als in Fukushima staan de dieselgeneratoren die de stroomvoorziening moeten overnemen bij een ramp direct naast de kerncentrale. Overstroomt de boel, dan staan die generatoren dus ook onder water. Ook kunnen de centrales wel tegen lichte aardbevingen, maar gaan ze bij zwaardere trillingen op tilt.

Het advies is om alle 58 Franse centrales een ‘nieuwe laag’ veiligheidsmaatregelen te geven. Ook kan de overheid overwegen om 24 oudere centrales te sluiten. Als allereerste pakt Frankrijk centrales aan in bekende aardbevingsgebieden, zo liet de minister voor de begroting weten bij de uitreiking van het rapport.

Follow Faqtman on Twitter