En het groenste land is: Costa Rica


In Nederland schroeven we onze duurzame doelstellingen naar beneden. Hoe anders gaat dat in Midden Amerika.

De landen van Centraal Amerika mogen dan niet zo machtig en rijk zijn als Europa en de Verenigde Staten, ze hebben wel geïnvesteerd in groene energie. De productie van elektriciteit in continentaal Midden-Amerika (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama en El Salvador) bestond in 2009 voor 60,9 procent uit hernieuwbare bronnen.

Dat blijkt uit een verslag van de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (ECLAC), het VN bureau dat verantwoordelijk is voor de bevordering van de economische en sociale ontwikkeling in de regio.

De gegevens tonen aan dat elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen aanzienlijk is gegroeid in Panama (+9,8 procent) en Nicaragua (+3,1 procent).

De meeste energie in deze regio komt uit waterkracht. Vooral Costa Rica (meer dan 95 procent van de nationale productie van elektriciteit is duurzaam), gevolgd door El Salvador (56,8 procent) en Panama (56,6 procent) doen het goed.

En in Nederland? Volgens het CBS blijven we steken op 4 procent.

Follow Faqtman on Twitter