Eerste kweekvlees gaat in verkoop


kweekvlees

Voor het eerste kunnen consumenten vlees kopen waaraan geen slacht te pas is gekomen. Singapore staat als eerste staat een product met kweekvlees toe. Binnenkort kun je daar kip nuggets kopen waar kippen niet hun kop voor hoeven te verliezen.

Kweekvlees bestaat uit een stamcel uit een echt dier – dat niet hoeft te sterven – dat in een laboratorium met hulp van cellulaire voedingsmiddelen tot een echt stukje vlees uitgroeit. Jarenlang lag Nederland voorop bij het produceren van dergelijke alternatieven voor slachtvlees.

Struikelblok was altijd de prijs. De eerste hamburger van kweekvlees, gemaakt in Nederland, kostte twee ton. Niet een bedrag waarvoor mensen naar de winkel rennen.

De Singaporeanen is het gelukt de prijs naar beneden te brengen. Het bedrijf Eat Just produceert kunstkip voor een prijs die vergelijkbaar is met echte scharrelkip. De smaak is ook exact hetzelfde, bezweert het bedrijf. Ze hebben al contracten gesloten met enkele gerenommeerde restaurants, om hun brokjes te kunnen leveren.

Binnenkort wil Eat Just ook vis gaan verkopen die nooit heeft gezwommen. Ander vlees lijkt voorlopig nog te moeilijk. De vraag is ook of consumenten het aandurven, dit zombievlees. Hoewel veel voedingsstoffen tegenwoordig machinaal worden gemaakt, is vlees een emotioneel product.

Mochten we massaal aan het kweekvlees gaan, dan is dat goed voor het milieu. Slachtdieren leggen veel beslag op water en voedselvoorraden en ze vervuilen de omgeving met mest. Ook komen er geregeld epidemieën voor in de bio-industrie.