‘Denkpet’ stimuleert brein


Twee Australische onderzoekers hebben een pet ontwikkeld waardoor de drager slimmer en creatiever wordt.

Hoe zal ik dit stukje eens beginnen? Welk woord zal ik gebruiken om de Engelse term thinking cap te vertalen? Over een paar jaar zet ik misschien een Australische denkpet op om deze problemen op te lossen.

Foto: © Uros Kovandzic | Dreamstime.com
Door de pet kan ik beter met problemen omgaan en ben ik creatiever.

De denkpet is een uitvinding van het University of Sydney Centre for the Mind. Het bestaat uit een rubberen kapje met daarop twee elektroden. Die sturen een zwakke elektrische stroom door de hersens. Daardoor wordt het linkerdeel van de hersens, waar kennis zit, een beetje onderdrukt en het rechterdeel, waar creativiteit zetelt, wordt gestimuleerd.

Dat zorgt er voor dat mensen anders tegen problemen aankijken. Ze gaan op zoek naar nieuwe oplossingen, in plaats van te vertrouwen op kennis en aangeleerde vaardigheden. Om de pet te testen werd aan zestig mensen gevraagd om een lastige wiskundetest te doen. De helft met en de helft zonder pet. Met een denkpet op wisten drie keer zo veel mensen die test goed te maken.

De pet dankt zijn bestaan aan een studie naar mensen die na een ongeluk minder goed hun linker hersenhelft konden gebruiken. Deze patiënten vertonen bijna altijd een grotere creativiteit dan voor hun ongeluk.

Follow Faqtman on Twitter