‘Batterijenrevolutie onderweg’


batterijen

Er is technisch gezien weinig veranderd sinds Alessandro Volta in 1800 de Voltaïsche Cel uitvond, de eerste moderne batterij. Natuurlijk, onze huidige batterijen zijn veel beter, maar in de basis zijn het nog steeds hetzelfde. Dat staat op het punt te veranderen, zegt Dr Ellen Williams, hoofd van ARPA-E, het onderzoekslaboratorium van het Amerikaanse ministerie van Energie.

In samenwerking met de private sector ontwikkeld dat instituut een serie nieuwe batterijen die radicaal anders werken. Daarin wordt stroom bijvoorbeeld opgeslagen in pigmenten of organische stoffen die zijn opgelost in water. Vooral die laatste methode belooft het opslaan van wind- en zonne-energie veel efficiënter te maken. Zo kan te veel opgewekte stroom worden opgeslagen.

Williams sprak op een evenement van haar organisatie. Ze vertelde dat we middenin een batterijenrevolutie zitten die zal leiden tot een totaal andere manier van energie opwekken en bewaren. Een van de grootste problemen bij met name duurzame elektriciteit is dat we het niet goed kunnen opslaan, terwijl de bronnen – wind en zon – soms meer, soms minder energie produceren.

De ARPA-E is in 2009 opgericht naar het model van DARPA, het onderzoeksinstituut van het Amerikaanse leger. Het doel is om samen met bedrijven onderzoek te doen naar nieuwe vormen van energievoorziening.