1 op 5 planten bedreigd


Het gaat niet goed met de planten. Één op de vijf staat op het punt uit te sterven. Zelfs het sneeuwklokje is bedreigd.

Dat zegt de internationale unie voor natuurbehoud (IUCN). Dit instituut heeft een nieuwe lijst uitgegeven van planten die op het punt staan uit te sterven, 22 procent van alle bekende planen. Daaronder veel bloemen en planten uit het regenwoud. Iets meer dan 10 procent wordt bedreigd, waaronder veel Europese soorten, zoals het sneeuwklokje.

Het sneeuwklokje: straks uitgestorven?
De meeste planten sterven uit door de mens. Door overbevolking, intensieve landbouw en het kappen van regenwouden zorgen we dat de habitat van veel planten (en dieren) te klein wordt. Daardoor overleven steeds minder soorten.

De ingang van de zadenbank op Spitsbergen. Hier liggen straks bijna alle plantenzaden ter wereld. Zo kan geen plant meer helemaal uitsterven.
De VN organiseert half oktober een grote conferentie over natuurbehoud. De IUCN wil dan een plan opstellen om 380.000 plantensoorten intensief te gaan monitoren om ze voor eventueel uitsterven te behoeden. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het verzamelen van zaden van planten in een grote bibliotheek van zaden op Spitsbergen. Deze zaadverzameling moet er voor zorgen dat geen enkele soort meer ‘echt’ kan uitsterven.