Postzegels prima belegging


Postzegels vormen een serieuze en waardevolle aanvulling op een beleggingsportefeuille. De rendementen kunnen op lange termijn oplopen tot gemiddeld 7 procent per jaar.

Dat toonden de onderzoekers Christophe Spaenjers (Universiteit van Tilburg) en Elroy Dimson (London Business School) aan. In een artikel dat binnenkort verschijnt in de Journal of Financial Economics betogen Spaenjers en Dimson dat Britse postzegels tussen 1900 en 2008 een gemiddeld rendement opleverden van 7 procent. Dat is hoger dan het gemiddelde rendement op obligaties (5,4 procent) en goud (4,7 procent) over dezelfde periode. Alleen de rendementen op aandelen (9,2 procent) pakten hoger uit.

De eerste officiële postzegel en nu een duur verzamelaarsitem: de Penny Black.

Bovendien kennen postzegels een laag risico: fluctuaties op de aandelenmarkt hebben geen grote impact op het rendement van postzegels. Dit maakt postzegels tot een goed diversificatie-instrument: door te investeren in postzegels wordt het risico van een beleggingsportefeuille beter gespreid.

Daarbij zijn postzegels waardevast en dus bestand tegen inflatie (vergelijkbaar met goud). Zeker in een economisch onzekere periode, met een hoge inflatie, kunnen beleggingen in postzegels een aantrekkelijke en relatief veilige investering zijn.

De onderzoekers ontwikkelden een prijsindex voor postzegels, gebaseerd op de periode vanaf 1900. Zij inventariseerden de catalogusprijzen van de meest waardevolle Britse postzegels. Het rendement op postzegels is niet over de gehele onderzoeksperiode florissant geweest. In de jaren ’80 en een deel van de jaren ’90 laat de index negatieve rendementen zien. Gedurende de afgelopen jaren en in de tweede helft van de jaren ’70 leverden postzegels echter na inflatiecorrectie een hoger dan gemiddeld rendement op.