Oude Egyptenaren hadden slechte longen


Een groot voordeel van de Egyptische gewoonte om hun doden te conserveren is dat je ze kunt bestuderen. Op die manier weten we nu dat ze slechte longen hadden.

Stel je een man voor. Hij heeft ernstig last van astma. Trappen zijn een hel voor hem, zijn longen zijn door luchtverontreiniging zo slecht geworden, dat hij bij het minste of geringste buiten adem is. Als hij zestig is, sterft hij door een infectie aan zijn luchtwegen.

Nee, de man leefde niet in onze tijd, maar ver voor het begin van de jaartelling in Egypte. Hij werd gebalsemd na zijn dood en in een tombe gelegd nabij de oase Dakleh begraven. Zijn lijk is één van vijftien die recent is onderzocht door een team van de universiteit van Manchester (GB).

Één van de 15 mummies die werden onderzocht: een man die op 25-jarige leeftijd stierf. Zijn longen waren in opmerkelijk goede staat. Foto: Dakhleh Oasis Project

Uit het onderzoek komt een opmerkelijk feit naar voren: oude Egyptenaren ademden slechte lucht in. In de longen werden allerlei tekenen van verontreiniging gevonden. Waaruit die verontreiniging precies bestaat, moet de komende maanden blijken uit onderzoek.

Volgens de onderzoekers ademden de Egyptenaren slechte lucht in. Ze kookten op houtvuren en olielampen zorgden voor verlichting. Daardoor zweefden nogal wat roetdeeltjes door de lucht. Mensen ademden die deeltjes in en hadden daardoor vaak last van hun luchtwegen. Alle mummies die werden onderzocht hadden smurrie in hun longen.

Mummies schatten voor archeologen
Goed geconserveerde mummies kunnen ons veel vertellen over het leven van de oude Egyptenaren. Een van de beste voorbeelden is de mummie van koningin Hatshepsut (1508 v. Chr. –1458 v. Chr.). Ze stierf waarschijnlijk aan botkanker toen ze rond de vijftig jaar oud was. Dit ontdekten onderzoekers in Caïro toen ze een eerder gevonden, maar nooit geïdentificeerde mummie, nader bekeken. De vondst van een relikwieëndoos met enkele organen en een kies van Hatshepsut hielp de onbekende mummie te identificeren aan de hand van DNA-onderzoek. Met een CT-scan vond men haar doodsoorzaak, botkanker. Ze zou te dik zijn geweest en hebben geleden aan diabetes.

Follow Faqtman on Twitter