Nieuwe mens ontdekt


handEen groep antropologen heeft een tot nog toe onbekende mensensoort ontdekt. Dat die mens bestaan moet hebben, blijkt uit een fossiel dat is gevonden in Zuid-Siberië.

De onderzoekers hebben DNA kunnen afleiden uit een oeroud vingerkootje dat in 2008 was gevonden in het Altajgebergte in het zuiden van Siberië.

Het DNA is afkomstig van een tot nog toe onbekende mensensoort die 48.000 tot 30.000 jaar geleden geleefd moet hebben. Hiermee is bewijs gevonden voor een migratiestroom uit Afrika die anders is dan de manier waarop de Homo erectus zich verspreidt heeft.

De evolutionair antropologen van het Max-Planck-Institut in Leipzig hebben mitochondriaal DNA geanalyseerd uit cellen van een heel klein stukje vinger.

Ze vergeleken dat oeroude erfelijk materiaal met het DNA van Neandertalers en nu levende mensen. Toen werd duidelijk dat dit erfelijk materiaal wezenlijk verschilt van andere mensensoorten.

antropologen

De eerste mens die rechtop liep, de homo erectus, verliet het continent zo’n 1,9 miljoen jaar geleden. Archeologische vondsten wijzen erop dat daarna ten minste twee verschillende groepen mensen zich verspreidden over de rest van de wereld. Dat waren ongeveer een half miljoen jaar geleden de voorvaderen van de Neanderthalers. Veel later, 50.000 jaar geleden, volgden de eerste mensen die in anatomisch opzich op ons leken. Het erfelijk materiaal dat nu gevonden is, wijst erop dat het nieuwe menstype een voorvader deelde met de Neanderthalers. Die verwantschap zou wel een miljoen jaar teruggaan.