Migranten brachten landbouw naar Europa


De landbouw is in Europa geïntroduceerd door migranten uit het oude Nabije Oosten. Dat concludeert een team van internationale wetenschappers na analyse van het DNA van de 8.000 jaar oude overblijfselen van vroege boeren in Europa. De resten werden gevonden op een oude begraafplaats in Duitsland.

De onderzoekers vergeleken de genetische handtekeningen met die van moderne populaties en vonden overeenkomsten met het DNA van mensen in het huidige Turkije en Irak.

Dat bevestigt eerder onderzoek dat we allemaal nazaten zijn van sexy boeren. De studie verschijnt in het tijdschrift PLoS Biology.

Tot nu toe geloofden de meeste wetenschappers dat het concept van de landbouw in Europa is ontstaan door de overdracht van ideeën. De Europese jagers-verzamelaars die vlakbij de oude boeren uit het Nabije Oosten leefden, zouden de informatie verder naar het noorden verspreid hebben.

Die hypothese komt door de nieuwe ontdekkingen onder druk te staan. De eerste boeren in Europa blijken een veel grotere genetische input te hebben uit het Nabije Oosten en Anatolië dan van de jager-verzamelaars uit het Stenen Tijdperk, die al in het gebied leefden.

De onderzoekers hopen in de toekomst het ‘Duitse’ DNA, dat in het koude Europa beter bewaard is gebleven, te vergelijken met even oude monsters uit het oude Nabije Oosten.

Uit de analyse van het DNA blijkt overigens ook dat de oorspronkelijke bevolking van jagers-verzamelaars niet uitstierf door de komst van de migranten. De twee bevolkingsgroepen vermengden zich juist met elkaar.

Beeld:Karol Schauer.

Follow Faqtman on Twitter