Meer vee betekent meer ziektes


Het is geen toeval dat we de afgelopen jaren uitbraken hebben gehad van de varkenspest en de gekke koeienziekte. Hoe meer vee, hoe zieker mens en dier worden, zo staat in een VN rapport.

Zo’n 700 miljoen mensen ter wereld houden in 2011 vee, zo maakte het International Livestock Research Institute in Nairobi bekend. Deze VN organisatie houdt zich bezig met de wereldwijde veestapel. Het ILRI maakt zich zorgen dat de steeds maar groeiende aantallen vee zullen zorgen voor meer ziektes die overspringen van dier op mens.

Schapen en geiten: alleen al 1,3 miljoen in Nederland. Foto: © Poliki | Dreamstime.com.
De afgelopen jaren zijn daar al een paar verschrikkelijke voorbeelden van geweest. Sars, de gekke koeienziekte en de Q-koorts zijn allemaal menselijke ziektes met een dierlijke oorsprong. Vooral op plaatsen waar mensen en dieren dicht bij elkaar wonen, is het gevaar dat ziektes van de ene op de andere soort overspringen groot. Vooral virussen vormen een groot gevaar. Sommige wetenschappers denken bijvoorbeeld dat Aids bijvoorbeeld is begonnen als een dierenziekte.

Doordat dieren dicht op elkaar leven, ontstaan ook nieuwe ziektes. Volgens de ILRI is 75 procent van alle nieuwe infectieziektes bij dieren de afgelopen jaren ontstaan in veestallen. Van die nieuwe infectieziektes is 64 overdraagbaar op mensen.

Dat is niet alleen slecht voor mens en dier, het kost ook gigantisch veel geld. De uitbraak van Sars heeft volgens de Wereldbank tussen de 50 en 100 miljard dollar gekost. Een gemiddelde uitbraak van de vogelgriep kost 3 miljard dollar denken de economen van de Wereldbank.

Een slager in Hong Kong. Veel vee wordt tegenwoordig in stedelijke gebieden gehouden. Foto: © Lee Snider | Dreamstime.com
Een groot risico is volgens de ILRI de snelle groei van steden in met name Azië. Daar zijn nieuwe buitenwijken gebouwd op een steenworp afstand van grote boerderijen. Een uitbraak van een veeziekte kan zo snel de stad bereiken en daar slachtoffers maken.

Nederland is ook een risicoland. In ons land leven 3,7 miljoen melkkoeien, 11,6 miljoen varkens en 92,7 miljoen kippen, vaak op kleine afstand van bevolkingscentra. Nederland heeft als positieve factor wel dat hier goede diergeneeskundige zorg is en strenge controle van zieke dieren bij een uitbraak van een besmettelijke ziekte. In veel ontwikkelingslanden ontbreekt dat totaal.

Follow Faqtman on Twitter