Meer doedelen, minder vergeten


doedelenZakelijk telefoneren en vergaderen zijn natuurlijk ge-wel-dig leuke bezigheden. Vandaar dat je gaat doedelen en binnen de kortste keren de kantlijnen van je papieren volstaan met krullen, krassen, lijnen en misschien wel echte tekeningetjes. Verveling zeker? Nee, de tekeningetjes helpen je juist te onthouden.

Het lijkt tegengesteld. Iemand die poppetjes zit te tekenen tijdens een telefoongesprek of vergadering komt immers tamelijk ongeïnteresseerd over. Toch is het geheugen van tekenaars na afloop 29 procent sterker.

In een recent psychologisch experiment aan de universiteit van Cambridge kwam dit aan het licht. De groep ‘doedel’-tekenaars scoorde veel beter dan niet-tekenaars op geheugentests na een saaie voordracht op band.

Krabbeltekeningetjes maken, doedels met een modewoord, is weliswaar een afleiding, zo stellen de onderzoekers, maar het zorgt ervoor dat we wel degelijk met ons hoofd bij het gesprek of de bijeenkomst zijn. Tekenen weerhoudt ons namelijk van dagdromen.

Zonder doedels (ook wel marginalia) gaan onze gedachten aan de loop en letten we helemaal niet meer op. Voor je het weet lig je in gedachten op een ver, warm strand. Een eenvoudige tweede bezigheid als doedelen helpt ons brein bij de les te blijven. Niets om je voor te schamen dus.

Hoe groot het gevaar van een wandelende geest is, blijkt uit een ander onderzoek. Studenten gaven daarin toe 30 procent van de tijd die ze aan hun studie moeten besteden geestelijk héél ergens anders te zijn.