Lager pensioen? Luiere werknemers


Het versoberen van pensioenrechten heeft een negatief effect op de mentale gezondheid, het welzijn en daardoor ook op de werkinzet van oudere werknemers.

Depressie komt aanzienlijk meer voor in de groep mannelijke fulltime medewerkers die in 1950 geboren werd, ten opzichte van de groep die in 1949 geboren werd. De eerste groep krijgt door het afschaffen van het prepensioen bij vervroegd pensionering een lagere pensioenuitkering dan de tweede. Deze factoren moeten volgens promovendus Raymond Montizaan (Universiteit Maastricht) worden meegenomen in het AOW-debat. Hij verdedigt zijn proefschrift over dit onderwerp op 23 september aan de Universiteit Maastricht.

Kunnen ouderen soms niet wachten om achter de geraniums zitten?

Het doel van het proefschrift van Montizaan, verbonden aan het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de UM, is te bepalen in welke mate hervormingen van pensioenstelsels een effect hebben op trainingsparticipatie, de geleverde inspanning op het werk, het welzijn en de mentale gezondheid van oudere werknemers. De verwachte arbeidsmarkttekorten als gevolg van de vergrijzende samenleving zorgen ervoor dat beleidsmakers niet alleen aandacht moeten schenken aan het verhogen van de arbeidsmarktparticipatie van ouderen, maar ook dat zij actief en productief zullen doorwerken.

Een panel van circa zevenduizend mannelijke fulltime werknemers in de publieke sector die geboren werden in 1949 of 1950 werd drie jaar met vragenlijsten gevolgd. Hun mentale gesteldheid en hun welzijn werd gemeten met een vragenlijst die gebaseerd is op een internationaal gevalideerde depressieschaal.

Het onderzoek toont aan dat de versobering van de pensioenrechten een substantieel en aanhoudend negatief effect heeft op de mentale gezondheid en het welzijn van werknemers. Heeft in de groep van voor 1950 3,5 procent depressieklachten, in de groep van na 1949 is dat 5 procent; een aanzienlijk groter aantal. De impact van de verandering in het pensioensysteem op het welzijn van deze werknemers is gelijk aan het effect van het hebben van een jaarlijks bruto inkomen dat 39 procent lager is. Het leeuwendeel van het negatieve effect op het welzijn volgt uit dat de werknemers met versoberde pensioenrechten zich oneerlijk behandeld voelen.