Kuikens kunnen rekenen


kuikens

Voor de meeste dieren is tellen of rekenen te abstract. Maar er is een uitzondering: de kip. Als kuikens zijn ze al beter in wiskunde dan sommige mensenkinderen.

Tot hoe ver kun je tellen? Een kind van een paar maanden kan het onderscheid maken tussen één, twee of drie mensen in de kamer. Maar verder gaat het niet. Pas op latere leeftijd leren we verder te tellen. De meeste dieren gaan ook niet verder dan drie, blijkt uit tests.

Behalve kuikens. Onderzoekers van de universiteit van Trient (Italië) deden een experiment met een kooi vol kuikens. Ze legden daarin vijf ‘binnenballen’ van een verrassingsei. Kuikens zijn dol op de gele balletjes, die ze waarschijnlijk zien als soortgenoten. Na een paar uur waren ze aan hun speelgoed gewend.

Daarna haalden de wetenschappers de ballen weg, en legden ze – zichtbaar voor de proefdieren – achter twee schermpjes: drie aan de ene kant, twee aan de andere. De kooi werd geopend en de kuikens renden onmiddellijk naar de afscherming waarachter drie ballen lagen.

Het experiment werd een dag later herhaald, waarbij achter de ene afscherming één balletje werd gelegd en achter de andere vier. Vervolgens werd onder de spiedende blikken van de jonge kippen twee van de vijf balletjes verplaatst naar de afscherming met het ene balletje.

De kuikens werden opnieuw losgelaten en stoven weer op de afscherming met drie balletjes af. Schijnbaar hadden ze 4-2= 2 en 1+2=3 berekend. Kuikens kunnen dus optellen en aftrekken, zo concludeerden de verraste wetenschappers. Zelfs een experiment met vijf tegen drie balletjes wisten de vogels goed op te lossen.

Ook ballen van verschillende afmetingen konden de kuikens niet van de wijs brengen. Iedere keer kozen ze voor het grootste aantal. De abstracte begrippen ‘groot’ en ‘klein’ worden door kuikens dus ondergeschikt gemaakt aan ‘veel’ en ‘weinig’.

De jonge dieren bezitten hun wiskundeknobbel waarschijnlijk omdat het gevaarlijk is om van de groep gescheiden te zijn. Ze moeten constant nagaan waar de grootste hoeveelheid soortgenoten is, zodat ze samen sterker zijn.