Komst baby erger dan scheiding


baby

De komst van een eerste baby heeft grote impact op zijn of haar ouders, zowel positief als negatief. Nu blijken de negatieve effecten groter dan tot nu toe bekend.

Dat nieuwe ouders een flinke dip in hun geluksgevoel ondergaan, is al in meerdere onderzoeken aangetoond. Slaapgebrek, stress, zorgen over complicaties, gevoelens van sociaal isolement en een overweldigend verantwoordelijkheidsgevoel kunnen vaders en moeders uit het lood slaan. Onderzoekers van onder meer het Max Planck Instituut hebben onlangs aangetoond dat deze gevoelens grote invloed uitoefenen op de keuze voor een tweede baby.

Langdurig onderzoek onder ruim 2000 Duitsers toont een duidelijk verband tussen ervaringen met een eerste kind en verdere gezinsuitbreiding. De overgang naar ouderschap van grote invloed is op de keuze om wel of niet nog een tweede kind er bij te nemen. Dit gaat vooral op bij oudere ouders en hoogopgeleide ouders. Zij zijn beter in staat en bereid om van gedachte te veranderen wat betreft hun kindertal.

Maar een derde van de ouders geeft over een periode van twee jaar aan hetzelfde geluksniveau (of hoger) te hebben als voor de geboorte van hun eerste kind. Twee derde gaf aan dat hun geluksgevoel (flink) is gedaald.

Opmerkelijk is het verschil met andere ingrijpende levensgebeurtenissen. Een scheiding, baanverlies en zelfs de dood van een levenspartner hebben minder impact op het geluksgevoel. Het onderzoek is gepubliceerd in het vakblad Demography.