Gingrich: Maan Amerikaans


Newt met de derde mevrouw Gingrich. Foto: Gage Skidmore.
Amerika gaat gebukt onder een hoge werkloosheid, toenemende armoede en sociale onrust. Wat wil de republikeinse presidentskandidaat New Gringrich daar aan doen? De maan koloniseren. Gingrich sprak tijdens een bezoek aan Florida, waar de volgende voorverkiezingen worden gehouden, over zijn plannen om op de maan een permanente Amerikaanse basis te stichten.

Daar zouden wetenschappers, mijnbouwers en ruimtetoeristen een onderkomen kunnen vinden. Misschien kunnen er ook werklozen heen?

Maar de plannen van Gingrich gaan verder. Zodra er 13.000 Amerikanen op de maan wonen, zou de kolonie zich officieel kunnen omdopen tot staat van Amerika. Daarvoor moet dan wel een verdrag van de Verenigde Naties worden aangepast, waarin staat te lezen dat geen enkel land zich een hemellichaam als de maan mag toe eigenen.

Gingrich sprak over zijn plannen in een plaats waar veel Nasa-medewerkers wonen. Veel van hen zijn de laatste tijd werkloos geworden, nu de Amerikaanse ruimteplannen minder ambitieus zijn. Volgens Gingrich heeft hij ’twee termijnen’ als president nodig om de maanbasis van de grond te krijgen.

Follow Faqtman on Twitter