Dronken mannen hebben oog voor vrouwen


Leuk experiment. Voer een groep mannen en vrouwen dronken en laat ze de leeftijd van andere vrouwen raden.

Mannen én vrouwen zijn slecht in het inschatten van leeftijd. Nuchter schatten beide groepen de leeftijd van vrouwen gemiddeld 2,5 jaar te hoog. Na een paar glaasjes drank is dat voor mannen niet anders. Ze hebben (met een afwijking van 2,5 jaar) ook stomdronken oog voor vrouwen. Zelfs zware make-up verandert niets aan hun leeftijdsinschatting van vooral jonge vrouwen.

Onderzoekers van de University of Leicester School of Psychology (GB) ontdekten dat vrouwen met iedere teug alcohol juist minder scherp naar hun seksegenoten gingen kijken. Vooral het inschatten van leeftijd gaat moeilijk na een paar glaasjes. Ze zitten er soms jaren naast.

Uit het experiment komt verder naar voren dat mannen vrouwen aantrekkelijker gaan vinden als ze dronken zijn, maar opmerkelijk genoeg alleen als de vrouw in kwestie veel make-up draagt. Dat geldt vooral voor oudere vrouwen. Voor vrouwen verandert er met drank niets aan hoe aantrekkelijk ze andere vrouwen vinden.

Het onderzoek heeft grote gevolgen voor rechtszaken tegen mannen die met minderjarige vrouwen naar bed gaan. Tot nu toe was ‘ik had erg veel gedronken’ een goede verdediging voor mannen die voor de rechter moeten verschijnen. Maar dat kunnen rechters met het onderzoek in de hand verwerpen: teut of niet, mannen blijven een timmermansoog voor vrouwen houden.

Maar wel met een afwijking van 2,5 jaar.