Crèche niet makkkelijk voor baby’s


Kinderen gaan steeds jonger naar het kinderdagverblijf. Vooral voor baby’s die thuis heel goede zorg krijgen, is de overgang erg moeilijk.

Dit blijkt uit onderzoek van Esther Albers, die op 22 juni aan de Radboud Universiteit Nijmegen promoveert. Net als in andere landen, gaan ook in Nederland baby’s op steeds jongere leeftijd naar de crèche. Tot nu toe was nog weinig bekend over het effect hiervan op de kinderen. Esther Albers onderzocht 64 baby’s op 38 verschillende kinderdagverblijven in de leeftijd van drie tot negen maanden. Zij analyseerde het niveau van het stresshormoon cortisol in het speeksel van de baby’s, onderzocht de kwaliteit van de geboden zorg op de crèche en thuis en relateerde haar gegevens aan het temperament van de baby’s.

Zo jong en nu al stress.
Zo jong en nu al stress.
Omdat de cortisolniveaus van baby’s in het kinderdagverblijf flink hoger waren dan op dagen dat de kinderen niet naar het kinderdagverblijf gingen, lijkt het erop dat het naar een kinderdagverblijf gaan een behoorlijke opgave is voor zeer jonge kinderen, concludeert Albers. Voor baby’s die op de leeftijd van drie maanden naar een kinderdagverblijf gaan, lijkt vooral de eerste maand in het kinderdagverblijf een grote opgave te zijn. Gedurende de eerste vier weken was er een sterke stijging in hun cortisolniveaus waarneembaar.

De kwaliteit van zorg voor baby’s in de kinderdagverblijven die aan dit onderzoek meededen, was over het algemeen matig tijdens de eerste maanden na de start van de baby’s in het kinderdagverblijf. Baby’s met een moeilijk temperament hadden een groter risico op het krijgen van een lage kwaliteit zorg dan kinderen met een makkelijker temperament. Hoewel de mate van ontwikkelingsstimulering in het kinderdagverblijf gemiddeld genomen niet erg hoog was, leverde deze wel een bijdrage aan de cognitieve ontwikkeling van de baby’s gedurende hun eerste levensjaar.

Het is niet zo dat naarmate de zorg beter was, de kinderen minder gestrest waren, stelt de promovenda. De cortisolniveaus van baby’s waren echter wel gerelateerd aan de kwaliteit van zorg die het kind thuis van de moeder ontving; in het kinderdagverblijf waren de cortisolniveaus in de ochtend hoger naarmate de kinderen thuis meer beter verzorgd werden. Over het algemeen beschermt een hoge kwaliteit van zorg door de moeder baby’s tegen overmatige stress.