Biologische klok en epilepsie gelinkt


Mensen met epilepsie zouden hun inname van medicijnen aan moeten passen aan hun biologische klok. Dit blijkt uit onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Tijdens de slaap kan van alles gebeuren

Er bestaat namelijk een verband tussen epileptische aanvallen en het menselijk 24-uursritme, zo ontdekte promovenda Wytske Hofstra met oppervlakte- en diepte-EEG. In haar studie werden onder meer de epileptische aanvallen van 176 patiënten (76 kinderen en 100 volwassenen) geanalyseerd. De deelnemers waren opgenomen voor continue electro-encefalografie- (EEG) en videoregistratie gedurende tenminste 22 uur.

Er werd steeds bijgehouden in welk slaapstadium, hoe en welk type aanval zich bij de deelnemers voordeed. Er was een toename van aanvallen tussen 11 en 17 uur en een scherpe afname tussen 23 en 5 uur dan je zou verwachten als aanvallen willekeurig zouden voorkomen.

Ook bleek er verschil in het type aanval. Overdag waren er bijvoorbeeld meer complex partiële aanvallen, aanvallen uit extratemporale gebieden (buiten de slaapkwab, in kinderen) en aanvallen uit de temporaalkwabben (in volwassenen).

’s Avonds waren er weer veel minder aanvallen dan verwacht, vooral minder complex partiële aanvallen, tonische aanvallen in kinderen, aanvallen uit de temporaalkwab (in zowel kinderen als volwassen) en aanvallen van extratemporale origine (bij kinderen).

Uitleg van soorten epilepsie
Bij partiële aanvallen begint de stoornis in een bepaald gedeelte van de hersenen. De verschijnselen zijn heel verschillend. Deze zijn afhankelijk van het gedeelte van de hersenen waarin de stoornis optreedt. Bij sommige aanvallen blijft iemand bij bewustzijn, bij andere aanvallen is er een bewustzijnsstoornis.
Bij complex partiële aanvallen is er altijd een stoornis van het bewustzijn. De toevoeging ‘complex’ betekent dat het bewustzijn geheel of gedeeltelijk verdwenen is. De verschijnselen zijn heel verschillend. Ze lijken weinig op het beeld dat mensen van een epileptische aanval hebben, zoals spierschokken en -krampen.

Bij tonische aanvallen doet de stoornis zich plotseling in de hele hersenen voor (beide hersenhelften, links en rechts). Mensen raken buiten bewustzijn en verstijven, vaak in een verwrongen houding. Als mensen staan vallen ze vaak voorover. Er zijn geen spierschokken en het herstel is snel.

Citaten van definities van Epilepsie.nl, de website van het Epilepsiefonds. Kijk voor meer vormen van epilepsie op de site.

Uit beantwoording van vragenlijsten in hetzelfde onderzoek blijkt dat epilepsie grote invloed heeft op iemands dagindeling en slaap- en waakritme. Patiënten zouden de tijden waarop ze medicatie innemen, kunnen aanpassen aan hun slaap- en waakritme. Voor wetenschappers en medici is deze nieuwe kennis handig om onderzoek naar aanvallen beter te plannen. Naar het ideale tijdstip voor medicijninname zal echter nog meer onderzoek worden gedaan. 4 maart is de promotieplechtigheid.

Beeld: Spentyouth, Flickr