Benzinestation vervuilt 100 meter


Benzinestations zijn vervuilend. Niet alleen omdat brandstof weg kan sijpelen, maar vooral vanwege de dampen die ontsnappen tijdens het tanken. Die reizen wel 100 meter.

Dat zeggen Spaanse onderzoekers die met nauwkeurige apparatuur de omgeving van tankstations hebben afgespeurd naar schadelijke stoffen. Ze deden dat bij drie tankstations die in Murcia binnen de bebouwde kom liggen. De uitkomsten zijn schrikbarend.

Een tankstation aan de Sarphatistraat in Amsterdam. Op de achtergrond een appartementencomplex.
De onderzoekers, van de universiteit van Murcia, vonden vooral verhoogde concentraties benzeen en hexaan binnen een straal van honderd meter van de tankstations. Beide stoffen zijn kankerverwekkend en schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Deze stoffen, die in de lucht opgelost zijn, komen uit de damp van benzine en kunnen met name bij warm weer blijven hangen in de omgeving.

Vooral binnen de eerste vijftig meter zijn de concentraties van beide stoffen hoog. Het effect kan nog worden versterkt als het tankstation erg druk wordt bezocht. In dat geval wordt de concentratie nog hoger doordat auto’s ook schadelijke stoffen uitstoten die zich mengen met de dampen van de benzine. Vooral het benzeengehalte komt dan boven acceptabele niveau’s.

Hetzelfde tankstation op Google Maps. De gele cirkel is vijftig meter, de rode honderd.
De Spanjaarden pleiten daarom voor een minimum afstand van vijftig meter tussen tankstations en andere bebouwing, vooral woningen en kantoren. Er zou altijd meer dan honderd meter moeten zitten tussen een tankstation en ‘gevoelige’ objecten als scholen, ziekenhuizen en kinderdagverblijven.

In Nederland moet er volgens een uitspraak van de Raad van State 30 meter zitten tussen een tankstation en bebouwing. In ons land staan vele huizen binnen de vijftig meter die de Spanjaarden aanduiden als ‘slecht voor de gezondheid’.