Altijd gedonder over partnerkeuze


Ouders en kinderen hebben overal ter wereld dezelfde conflicten over partnerkeuze. Ouders willen iemand uit een goed gezin, met dezelfde culturele en religieuze achtergrond.

Dat blijkt uit onderzoek van psycholoog Shelli Dubbs van de Rijksuniversiteit Groningen.

Mensen zijn bijzondere wezens. Bij geen andere soort op aarde spelen ouders zo’n grote rol bij de partnerkeuze van de kinderen. In culturen in het verre en Midden-Oosten zijn gearrangeerde huwelijken nog zeer gebruikelijk. Maar ook in westerse maatschappijen beïnvloeden ouders de partnerkeuze van hun kind. Bijvoorbeeld door afspraakjes te verbieden, door gevraagd en ongevraagd relatieadviezen te verstrekken en oordelen uit te spreken over potentiële partners van hun kinderen.

Hoe ideaal is de ideale schoonzoon? Ouders hebben er een duidelijke mening over.

In de evolutionaire psychologie is lange tijd weinig aandacht geweest voor dit verschijnsel. Mede omdat veel onderzoek in westerse samenlevingen werd verricht, gingen veel onderzoekers er vanuit dat kinderen hun partner min of meer vrij kunnen kiezen. Het onderzoek dát er was, richtte zich op immigrantengezinnen. Dat migrantenkinderen conflicten hadden met hun ouders over partnerkeuze werd logisch gevonden: kinderen pasten zich nu eenmaal sneller aan aan de nieuwe cultuur dan hun ouders.

Nu blijkt echter dat bij niet-geëmigreerde gezinnen dezelfde conflicten spelen – en dat zich overal ter wereld dezelfde patronen aftekenen. Enkel de intensiteit van de conflicten verschilt.

Promovendus Shelli Dubbs ondervroeg ouders en kinderen uit de hele wereld (Nederland, VS, Japan, etc.) over conflicten rondom partnerkeuze. De resultaten zijn opmerkelijk. Uit welke cultuur kinderen ook komen: hun conflicten zijn vergelijkbaar. Ouders willen dat hun kind een partner krijgt uit een goed milieu, een intact gezin en met dezelfde culturele en religieuze achtergrond. De kinderen vinden het belangrijker dat hun partner aantrekkelijk is, lekker ruikt en gevoel voor humor heeft.

Van een afstandje beschouwd, hebben ouders en kinderen hetzelfde belang: zorgen dat hun genen in stand blijven. Maar bij nadere beschouwing lopen de belangen toch uiteen, denkt promovendus Dubbs. In noodgevallen kan het kind zich met de nakomeling terugtrekken in het ouderlijk nest, om het daar op te voeden. Dit is niet in het belang van de ouders: die kunnen nu minder van hun schaarse tijd en geld aan andere kinderen en kleinkinderen besteden. Wat ideaal is voor het kind, is dus niet automatisch ideaal voor de ouders.

Uit het onderzoek blijkt ook dat ouders dochters scherper in de gaten houden dan zoons, en dat meisjes meer conflicten hebben met hun ouders dan jongens. Dat zou worden veroorzaakt door de kans dat een dochter zwanger wordt van de ‘verkeerde’ man

Follow Faqtman on Twitter