Geneeskunde

Kamelenpis: wonder of vies?

Het Midden Oosten is in rep en roer. Nee, niet over democratie en mensenrechten, maar over kamelenpis. Mag je dat eigenlijk wel drinken van de profeet?

[…]