Zweedse onderzoekers: we krijgen een ijstijd


We gaan naar een periode waarin het klimaat drastisch verandert. Waarin mensen op de vlucht zullen slaan, omdat ze door extreem weer niet meer in hun steden kunnen blijven wonen. Alleen is de verandering van warm naar koud en zullen de vluchtelingen Scandinaviërs zijn. Dat zeggen Zweedse onderzoekers.

Fysische geografen van de universiteit van Gothenburg constateren dat wereldwijd het aantal gebieden waar veen (turf) wordt afgezet flink toeneemt. Turf, zo argumenteren zij, absorbeert enorm veel broeikasgas CO2. Daardoor dalen temperaturen en komt een nieuwe ijstijd in zicht.

Turfveld in Ierland.

Sterker nog, in andere tijden hadden we allang een ijstijd gehad, zo zeggen de Zweden. Alleen maar omdat we veel CO2 in de atmosfeer hebben gebracht door het verbranden van fossiele brandstoffen, is het klimaat nog dragelijk. Ze wijzen op de kleine ijstijd in de 17e en 18e eeuw. Die zou wel eens beëindigd kunnen zijn door het begin van de industriële revolutie.

De Zweden zijn niet de eersten die wijzen op de rol van turf. Sommige wetenschappers die bang zijn voor de opwarming van het klimaat hebben ook al voorgesteld om nieuwe turfvelden aan te leggen. Andere geologen denken eerder dat de activiteit van de zon een grote rol speelt bij het ontstaan van ijstijden.

Follow Faqtman on Twitter