Zweden: 90 procent schutters allochtoon


pistool

Vrijwel alle vuurwapengeweld in Zweden wordt gepleegd door mannen met een allochtone achtergrond. Dat zegt de grootste krant van Zweden, Dagens Nyheter, na onderzoek. Het gaat vooral om mannen met een Arabische of Noord-Afrikaanse afkomst.

De krant analyseerde samen met de Universiteit Stockholm honderd schietpartijen in Zweden sinds 2013 en trekt de conclusie dat 90 daarvan zijn gepleegd door verdachten uit landen als Somalië, Marokko, Irak, Iran, Libanon, Turkije en Eritrea. De verdachten zijn daar geboren of behoren tot de eerste generatie die in Zweden ter wereld kwam.

Het is voor het eerst dat in Zweden dergelijke statistieken zijn opgesteld. Het land heeft de afgelopen drie decennia veel buitenlandse migranten en vluchtelingen opgenomen, maar houdt uit het oogpunt van racisme weinig statistieken voor ze bij. Vandaar dat Dagens Nyheter zelf op zoek ging naar de informatie en die samenstelde op basis van openbare bronnen.

Volgens een door de krant geraadpleegde socioloog moeten we niet verbaasd zijn over de cijfers. Ze komen overeen met eerder onderzoek dat de Universiteit Stockholm heeft gedaan – maar niet gepubliceerd. De meeste allochtonen wonen in slechte wijken, waar ze eerder met criminaliteit in aanraking komen. Omdat ze een achterstand hebben op de rest van de maatschappij, grijpen mannen eerder naar de wapens.

Uit het onderzoek komt een profiel naar voren van jonge mannen zonder veel perspectief. De meeste wonen nog thuis, zijn geboren in de jaren negentig en hebben weinig opleiding. De overgrote meerderheid rookt dagelijks cannabis.

Vuurwapengeweld lijkt in Zweden vooral een misdaad die in een opwelling wordt gepleegd, de cijfers fluctueren nogal van jaar tot jaar. Wellicht is de Zweedse politie ook steeds beter in het verhinderen van misdaden. Sinds twee jaar is er in de grote steden, met uitzondering van Malmö, een daling te zien van vuurwapengeweld. Maar meer onderzoek is nodig om te zien of dat aanhoudt.