Zwarte humor duidt op intelligentie


zwarte humor

Mensen die een vreemde voorliefde hebben voor zwarte, zelfs zieke humor, vertonen gemiddeld een hoger IQ dan anderen. Zwarte humor gaat over onderwerpen waar we het liever niet over hebben, zoals dood, ziekte, racisme en andere taboes. Bovendien hebben deze mensen vaak een betere stemming en vertonen ze minder agressie dan mensen die niets moeten hebben van dit soort grappen.

Dat schrijven psychologen van de medische universiteit van het Oostenrijkse Wenen in het vakblad Cognitive Processing. Ze onderzochten 156 proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van 33 jaar. Ze kregen allerlei cartoons te zien. Zoals eentje waar een vrouw haar man moet identificeren in het mortuarium. De arts haalt het laken over de man weg, waarop de vrouw zegt: ‘ja dat is mijn man. Wat voor wasmiddel gebruiken jullie om die lakens zo mooi wit te krijgen?’

Andere cartoons gingen over Alzheimer, oorlog en dood. De deelnemers werd gevraagd ze te rangschikken, van cartoons waar ze hard om moeten lachen tot minder geslaagde pogingen tot humor. Daarna werden de proefpersonen met standaardtest geïndexeerd op zaken als intelligentie, persoonlijkheidskenmerken en agressie. Daarbij bleek dat de mensen met de voorkeur voor de zwartste humor hoog scoorden op verbale en niet-verbale intelligentie, psychologisch evenwicht en weinig agressie.

Het verband tussen de smaak in cartoons en slimheid is niet onderzocht. Bovendien ging het om een kleine proefneming, zodat we de resultaten voorzichtig moeten interpreteren. Toch wagen de onderzoekers zich voorzichtig aan een verklaring. Zwarte humor zou complexer zijn en daarom mensen met meer intelligentie aanspreken. Je hebt bovendien een evenwichtige persoonlijkheid nodig om de ruwe grappen niet te serieus te nemen.