Zwarte beer kan ’tellen’


Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, waar is Berend Botje gebleven? Zo luidt een oud kinderversje. Nu blijkt dat niet alleen kinderen, maar ook de beer zelf kan ’tellen’. Onderzoeker Jennifer Vonk van de Oakland University zette drie Amerikaanse zwarte beren voor een touchscreen computer en liet ze een serie testen maken. Daaruit blijkt dat ze minstens even goed aantallen kunnen inschatten als apen.

De beren konden kiezen uit twee groepen van een verschillende hoeveelheid stippen. Bij het juiste antwoord kregen de beren een beloning. Voor een van de beren was het juiste antwoord de groep met de meeste stippen, voor de andere twee was dat de groep met de minste stippen. Zo werd voorkomen dat het de beren slechts om de omvang en de daaraan gekoppelde belangrijkheid ging. De beren scoorden met deze opstelling achter elkaar het juiste antwoord.

Het werd de beren moelijker gemaakt door de stippen groter of juist kleiner te maken, zodat de groep meer of juist minder ruimte op het computerscherm in beslag nam. Ook nu nog bleven de beren voor het juiste antwoord kiezen. Pas toen een test volgde waarin de stippen in beide groepen bewogen, begonnen de beren het lastig te krijgen. Toch wist een van hen ook hier zijn beloning meermaals veilig te stellen.

Het onderzoek, dat overigens nog door een grotere groep beren moeten worden bevestigd, laat zien dat beren slimmer zijn dan menigeen tot nu toe dacht. Daarmee doen ze hun relatief grote brein (een van de grootste onder de vleeseters) eer aan.

Follow Faqtman on Twitter