Zuidpoolijs groeit


In tegenstelling tot wat alle klimaatmodellen voorspellen, groeit het ijs aan de zuidpool. De groei komt door wind, neerslag en de temperatuur van het zeewater, zegt de British Antarctic Survey. Het aandikken van de ijslaag vormt een probleem voor klimatologen, omdat het in tegenstelling is met wat veelgebruikte klimaatmodellen voorspellen. Die zeggen dat een opwarmende aarde betekent dat er minder ijs moet komen.

De zuidpool.
Aan de noordpool gebeurt dat ook, daar smelt het ijs in de zomer harder dan voorheen. Maar de toename aan de zuidpool is een raadsel dat ‘het geloof in klimaatmodellen kan ondermijnen’, zo schrijven de Britse onderzoekers. Op die klimaatmodellen is veel beleid gebaseerd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Het vermoeden bestaat dat poolijs anders reageert op klimaatverandering dan aanvankelijk werd gedacht. Terwijl het ijs op de noordpool een laagterecord vertoonde deze zomer, is op delen van de zuidpool net een hoogterecord gevestigd. Tot nog toe is er nog geen enkel klimaatmodel dat deze aangroei van ijs wist te voorspellen. In tegendeel, de meeste klimaatmodellen voorspellen ook voor de zuidpool afnemende ijslagen.

Follow Faqtman on Twitter