Zorgelijke vrouwen hebben ‘overactieve hersens’


Kunnen we de hypotheek volgend jaar nog wel betalen? Doet Jantje het wel goed op school? Wie zorgt voor me wanneer ik oud ben? Sommige vrouwen maken zich zorgen over alles. Angststoornissen komen ook vaker bij vrouwen dan bij mannen voor. Wat is de oorzaak daarvan? Nieuw Amerikaans onderzoek toont aan dat zorgelijke vrouwen wel eens te actieve hersens zouden kunnen hebben.

Het experiment: een groep mannen en een groep vrouwen kreeg een test te doen waarin ze in een rij letters de middelste letter moesten benoemen. Soms was dat makkelijk (FFFFF), soms iets moeilijker (EEFEE). Ondertussen werd hun hersenactiviteit gemeten. Daarnaast vulden de proefpersonen een vragenlijst in om vast te stellen hoe angstig of zorgelijk ze waren.

Het resultaat was dat vooral de vrouwen die aangaven zorgelijk te zijn meer hersenactiviteit vertoonden tijdens de test. Bovendien maakten zij de moeilijkere test slechter dan mannen (die bijna niet aangaven zorgelijk te zijn) en vrouwen die wat meer ontspannen waren. De theorie is dat het zorgen maken zo veel hersenactiviteit opslokt, dat er minder hersencapaciteit overblijft voor andere taken. De onderzoekers willen nu uitzoeken of dat wordt veroorzaakt voor het hormoon oestrogeen.

Het onderzoek staat in het vakblad Psychophysiology.