Zonnevlam raast naar aarde


Afgelopen dagen is de zon erg actief geweest. Daar hebben we onder het wolkenpak in Nederland uiteraard weinig van meegekregen, maar daar komt wellicht verandering in. Morgen bereiken geladen deeltjes van de uitbarsting de aarde. Beheerders van satellieten is gewaarschuwd om maatregelen te nemen. Communicatiebedrijven zijn alert.

De uitbarsting op de zon is een M 3,2 (op een schaal van 0 tot 4, M is de één na heftigste soort) en behoort tot een van de stevigste van de afgelopen jaren. Bij de uitbarsting worden ionen, elektronen en atomen met grote kracht de ruimte in geslingerd. Vooral de geladen ionen kunnen schade veroorzaken aan elektronica en telecommunicatie. Een M 3,2 kan vooral in zeer noordelijke en zeer zuidelijke gebieden telecommunicatie tijdelijk verstoren.

De zonnevlam betekent ook dat er noorderlicht te zien zal zijn in Scandinavië en wellicht noordelijk Duitsland. Wie dat fenomeen eens van dichtbij wil meemaken: stap morgenochtend op het vliegtuig naar Oslo.

Follow Faqtman on Twitter