Zonne-energie steeds goedkoper


zonne-energie

In dertig landen ter wereld is zonne-energie momenteel al net zo duur (of goedkoop) als stroom uit fossiele bronnen. Dat bericht het World Economic Forum na wereldwijd onderzoek. Die ‘pariteit’ wordt gezien als een belangrijk moment in de energie-transitie, het overstappen op hernieuwbare bronnen van aandrijving en verwarming. Het betekent dat zonne- en windenergie interessant wordt voor investeerders en beleggers.

Een van de koplopers is de Verenigde Staten. In dat land wordt iedere 125 seconden een zonnepaneel aangesloten op het net. Alleen al in 2016 kwam er 9.5 gigawatt aan vermogen bij, een verdubbeling in vergelijking met 2015. Op plaatsen twee en drie wat betreft nieuwe energievoorzieningen komen gas en windenergie. Het aantal nieuwe elektriciteitscentrales op olie is verwaarloosbaar.

Maar de grootste stappen worden gezet door landen als China en India. Daar stijgt de energiebehoefte enorm, dus is er veel te verdienen met investeringen in centrales. In China werd afgelopen jaar 103 miljard dollar gestoken in zon en wind, drie keer zo veel als Europa. Het betekent dat een steeds groter deel van de elektriciteit in China wordt opgewekt met groene bronnen.

Door de schaalgrootte van vooral zonne-energie beginnen de prijzen van kilowatts te dalen. In een land als Chili is deze vorm van stroom al bijna 60 procent goedkoper dan elektriciteit uit gas. Als die ontwikkeling in meer landen doorzet, kan dat een vliegwiel vormen om nog meer te investeren in deze vorm van energie. Vooral omdat de prijzen niet langer door subsidies laag worden gehouden.

Het grootste obstakel voor een grootschalige transitie is vaak de overheid. Het is qua wetgeving in veel landen makkelijker om een centrale op fossiele bronnen te bouwen, dan een zonnepark aan te leggen. Voor dat laatste zijn veel obstakels bedacht, wat vooral investeerders afschrikt.