Zomerbaby’s gaan zonnige toekomst tegemoet


Gelukkig of somber? Dat kan weleens te maken hebben met het seizoen waarin je bent geboren, blijkt uit recent onderzoek.

Zomerbaby’s gaan een zonnige toekomst tegemoet, terwijl baby’s die in de winter zijn geboren weleens minder gelukkig zouden kunnen worden, concluderen onderzoekers van de Vanderblit Universiteit in Tennessee.

Met astrologie heeft het weinig te maken. Hoogstwaarschijnlijk speelt de hoeveelheid licht waaraan je tijdens je jonge jaren bent blootgesteld een belangrijke rol.

De maand waarin je geboren bent is van invloed op je geluksgevoel.

Voor dit onderzoek groeiden muisjes de eerste maanden van hun leven op onder verschillende lichtomstandigheden: sommigen kregen 16 uur licht en 8 uur duisternis per dag, waardoor een zomerdag werd gesimuleerd. De andere muisjes zagen dagelijks slechts acht uur licht en leefden zo volgens winterritme. Toen de muizen volwassen waren leefden ze gedurende een paar weken volgens hetzelfde dag-nacht ritme, en daarna werden ze in volledige duisternis gezet.

De zomermuisjes behielden hun dagelijkse routine, maar de muizen die in de winter waren grootgebracht, konden moeilijk met deze verandering omgaan, concludeerde Professor Douglas McMahon. ‘De muizen die opgroeiden tijdens de wintercyclus, reageerden sterker op seizoensveranderingen, wat je ook terugziet bij mensen die lijden aan winterdepressie.’

Dat je geboortemaand van invloed is op je persoonlijkheid en geluksgevoel, is al vaker wetenschappelijk aangetoond. Hier een beknopt overzicht van de resultaten:

1. Mensen die in de winter zijn geboren hebben op latere leeftijd vaker last van stemmingsstoornissen en schizofrenie.

2. Wintergeboorten staan in verband met allerlei voedselallergieën, mogelijk veroorzaakt door een tekort aan Vitamine D.

3. Zomerbaby’s lopen een verhoogd risico op bijziendheid.

4. Kinderen die in de zomer zijn geboren zouden minder intelligent zijn dan andere kinderen.

5. Mensen die in de zomer zijn geboren zijn extraverter en minder neurotisch.

6. Avondmensen zijn vaker in het voorjaar of de zomer ter wereld gekomen. En veel ochtendmensen zagen het licht in de herfst en winter.

Bron: Nature Neuroscience. Foto: Paul Hakimata, Dreamstime