Zie je verbanden waar ze niet zijn? Dan heb je ook moeite met een mondkapje


mondmasker

Voor sommige mensen is een mondkapje geen mondkapje, maar een complot van de overheid. Een poging om burgerrechten in te perken, de bevolking te knechten en te onderwerpen. Ze demonstreren en maken een punt om het ding niet te dragen. Wat zijn dat voor mensen?

De Universiteit van Belgrado in Servië heeft er onderzoek naar gedaan. Het korte antwoord: mondkapjesweigeraars zien verbanden waar ze niet zijn. In bijna alle gevallen geloven ze ook sterk in de meest uiteenlopende samenzweringstheorieën.

Voor de test werden 407 Servische burgers gevraagd om te reageren op enkele populaire samenzweringstheorieën over Corona. Waar of niet waar? Daarna kregen ze een serie tests te doen. Daaronder eentje waar je moet aangeven of er een verband bestaat tussen twee zaken.

Daarnaast moesten de proefpersonen een snelle rekentest doen, waarbij het intuïtieve antwoord fout is. Deze test stelt het vermogen van mensen vast om door te denken, in plaats van uit de heup te schieten.

De mensen die geloofden dat de CIA of de Chinezen Corona hebben gemaakt en dat de overheid de ziekte misbruikt om de bevolking te knechten, deden het bijzonder slecht op deze tests. Ze hadden foute antwoorden op de rekentests en zagen verbanden die er niet waren.

Het onderstreept volgens de onderzoekers de moeilijkheid van de overheid om bepaalde groepen mensen te bereiken. Hoe toen je aan dat er geen verbanden zijn als mensen die wel zien?

(Applied Cognitive Psychology)