‘Zendmasten kankerverwekkend’


Zendmasten voor mobiele telefonie zijn kankerverwekkend, zo concluderen Braziliaanse onderzoekers.

Ze onderzochten sterfgevallen door tumoren in de gemeente Belo Horizonte, Brazilië, van 1996 tot 2006. Vooral in de binnenstad is sprake van een grote concentratie van mobiele telefoon zenders. Binnen de gemeentegrenzen staan 856 zendmasten.

Tussen 1996 en 2006 vielen in een straal van 500 rond deze masten 7191 doden door gezwellen, het sterftecijfer was 34,76 per 10.000 inwoners.

Buiten de directe omgeving van zendmasten lag het sterftecijfer vaak veel lager, gemiddeld werden 25 doden door een tumor per 10.000 inwoners gemeten. Opmerkelijk is wel dat op sommige plekken waar geen zendmast stond, het aantal doden juist hoger lag.

Opmerkelijk is dat de Nederlandse Gezondheidsraad en de World Health Organisation (WHO) eerder geen aanwijzingen vonden voor gezondheidsschade door zendmasten. Wel zouden er ‘effecten op het lichaam’ te zien zijn.

Follow Faqtman on Twitter