Zelfmoord om werkloosheid


Mensen die zelfmoord plegen, doen dat vaak nadat ze werkloos worden. Het zou de oorzaak zijn van een vijfde van alle zelfdodingen. Het is bovendien een internationaal verschijnsel, dat in ontwikkelde en minder ontwikkelde economieën te zien is. De impact van het verlies van een baan is zo groot dat mensen deze rigoureuze stap zetten.

Psychologen van de universiteit van Manchester komen tot deze conclusie na het bestuderen van 233.000 zelfmoorden in het tijdvak 2000 tot 2011. Ze bestudeerden meerdere landen over de hele wereld.

Opvallend is dat vooral mensen hun eigen leven nemen in landen waar normaal een lage werkloosheid heerst, zoals Nederland. Als de economie dan minder draait en er ontslagen vallen, is dat ingrijpender dan in landen waar altijd al veel mensen zonder werk zitten. De onderzoekers kunnen de crisis van 2008 duidelijk terugzien in hun statistieken.

Mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, ze eindigen in gelijke mate hun eigen leven naar aanleiding van werkloosheid, zo schrijven de onderzoekers in The Lancet Psychiatry. Hun onderzoek weerspreekt veel andere studies, die geen verband tussen economie en zelfmoord zien.