Zeldzame vondst bij Oegstgeest


Bij opgravingen in Oegstgeest hebben archeologen van de Universiteit Leiden een zeer zeldzame zilveren schaal uit de eerste helft van de zevende eeuw gevonden. De schaal is versierd met dier- en plantfiguren in bladgoud en ingelegd met halfedelstenen. De vondst wijst op een elite in Oegstgeest met een wijdvertakt internationaal netwerk.

Verondersteld wordt dat de schaal, met een diameter van 21 centimeter en een hoogte van 11 centimeter, als offer in de grond is gekomen. Dergelijke rijke vondsten zijn zeer zeldzaam. Het gaat om een uniek stuk, niet alleen voor Nederland maar voor heel West-Europa.

De schaal, vermoedelijk een drinkschaal of wasbekken, is samengesteld uit verschillende onderdelen met verschillende dateringen. Het oudste deel, de schaal zelf, dateert waarschijnlijk uit de Laat-Romeinse tijd en de afbeeldingen wijzen erop dat de schaal uit het oostelijke Middellandse Zeegebied of het Nabije Oosten afkomstig is. De overige decoraties dateren uit de eerste helft van de zevende eeuw en wijzen op culturele invloeden uit Duitsland.

De schaal is aangetroffen bij de opgraving van een groot dorp uit de zesde en zevende eeuw. Het dorp was gelegen langs de Rijn en werd doorsneden door allerlei waterloopjes. Langs één van deze waterloopjes is de schaal aangetroffen.

Op 1 juli is de schaal voor langdurig bruikleen overgedragen aan het Rijksmuseum van Oudheden. De vondst is daar tot en met 26 oktober te zien in de tentoonstelling ‘Gouden Middeleeuwen’, en wordt daarna geïntegreerd in de vaste presentatie ‘Archeologie van Nederland’.