Zeespiegel stijgt snel


zeespiegel 1

Tussen 1900 en 2000 is het zeeniveau wereldwijd met 14 centimeter gestegen. Nooit eerder in de afgelopen 3000 jaar steeg het water zo snel. Dat staat in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. Volgens het internationale onderzoeksteam dat de data heeft verzameld, ligt de snelle stijging aan klimaatverandering.

Het berekenen van de wereldwijde stand van de zeespiegel over een periode van 3000 jaar is door eb en vloed, golfslag en lokale invloeden een bijzonder complexe klus, die alleen te klaren is sinds wetenschappers op grote schaal toegang hebben tot supercomputers. Uit de berekening die nu is gemaakt, blijkt dat de stijging in de afgelopen eeuw nog sneller is gegaan dan aanvankelijk gedacht.

Volgens de data uit de studie is de stijging de afgelopen 20 jaar zelfs nog versneld en is er geen aanwijzing dat het wassende water binnen korte tijd op zal houden. Zonder menselijk ingrijpen in het klimaat was van deze hogere waterstand geen sprake geweest, zeggen de onderzoekers. Ze benadrukken dat de stijging tot grote schade heeft geleid. Zonder, waren er honderden overstromingen minder per decennium geweest.

Uit de data blijkt ook dat de zeespiegel tussen 1000 en 1400 met 8 centimeter daalde. Dat hing samen met een temperatuursdaling van 0,2 graden. Het toont volgens de onderzoekers aan hoe kleine verschillen in temperatuur al een groot effect kunnen hebben. Ze waarschuwen daarom om niet te licht te denken over kleine schommelingen in onze huidige temperaturen.