Zeer oud document over koning Arthur en Merlijn ontdekt


In Engeland ontdekte stukken perkament vormen een van de oudste bewaard gebleven vermeldingen van Koning Arthur en de tovenaar Merlijn. Uit analyses blijkt dat de tekst op de perkamenten bladzijden tussen 1250 en 1275 in Noord-Frankrijk is opgeschreven. Dat is veel vroeger dan vergelijkbare bekende teksten.

De verhalen over de tovenaar Merlijn en koning Arthur en de ridders van de Ronde Tafel zijn al eeuwen wereldberoemd. De oorsprong van deze personages en de ermee verbonden Graallegende gaat terug tot de vroege Middeleeuwen. Reeds in de tiende eeuw werd er in de Angelsaksische wereld melding gemaakt van een heldhaftige leider of koning en van een mythische tovenaar.

In het begin van de dertiende eeuw bereikten deze verhalen Frankrijk, waar ze voor het eerst werden samengevoegd tot een complete geschiedenis. De nu ontdekte pagina’s zijn een van de vroegste versies van het Merlijn-deel van deze cyclus. De zeven perkamenten fragmenten werden in 2019 bij toeval gevonden – ze zaten verstopt in de band van vier vijftiende eeuwse boeken. Blijkbaar werden de bladzijden van het manuscript destijds weggegooid en werd het perkament hergebruikt om de rug te verstevigen.

Een handgeschreven notitie in de marge van een van de perkamenten geeft aan dat het manuscript Engeland bereikte – waar Arthur en Merlijn zouden hebben gewoond – ergens tussen 1300 en 1350.

De vroege vondst is belangrijk omdat het ons leert hoe het verhaal in de loop der tijd is veranderd. Ook geeft het aan dat er druk cultureel verkeer was tussen Frankrijk en Engeland. Of Arthur en Merlijn echt hebben bestaan, is ook na het lezen van deze documenten niet zeker.